Publieke bevragingen februari 2018

Zullen er in 2050 nog genoeg landbouwers zijn in Vlaanderen? Wat zijn de noden van onze Vlaamse land- en tuinbouwers?  Hoe kunnen we best omgaan met de impact van de klimaatverandering op de Vlaamse land- en tuinbouw, het platteland en het milieu? Hoe moet het Vlaamse platteland er in de toekomst uitzien?

Wil u over deze en vele andere vragen mee nadenken of heeft u reeds bepaalde ideeën? Kom dan zeker naar de publieke bevraging op 15 februari in Rillaar of op 22 februari in Waregem. Dan organiseert het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een publieke bevraging over de specifieke noden van de Vlaamse landbouw, het milieu gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland. Wij kunnen namelijk ook in het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler II van het GLB) inspelen op een aantal van deze noden.