Verslag Inspiratiedag Streekgenoten, 27/11/2008

Verslag: Inspiratiedag “Streekgenoten”. Een organisatie van Leader Vlaamse Ardennen en Vormingplus over erfgoedprojecten met inwoners.

datum:  27 november 2008.

Op de inspiratiedag ‘Streekgenoten’ op donderdag 27 november 2008 te Zottegem kon men zeer enthousiaste mensen horen vertellen over hoe hun project tot stand gekomen is. De streekgenoten vonden dus letterlijk inspiratie bij het aanhoren van succesvolle verhalen over erfgoed.

Rein Dessers, Leader-coördinator van de Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen, stelde de doelstellingen van het Leader-ontwikkelingsplan voor en benadrukte dat erfgoed ook als een onderdeel van streekontwikkeling gezien werd. Dus wanneer er goede ideeën waren in de streek mochten de mensen niet aarzelen om haar te contacteren.

Marc Jacobs, directeur van FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, legde uit dat door het erfgoeddecreet van 23 mei 2005 de mogelijkheid gecreëerd was om op een kwaliteitsvolle en innovatieve manier met erfgoed om te gaan.

Sonja Focketyn, stafmedewerker Vormingsplus Vlaamse Ardennen-Dender, illustreerde aan de hand van het project ‘Levensverhalen van streekgenoten’ hoe verschillende levensverhalen van mensen in de stad elkaar aanvullen en een uitgangspunt vormen opdat mensen uit verschillende generaties en culturen elkaar kunnen ontmoeten.

Verder toonde Dominique Willaert, artistiek coördinator van Victoria Deluxe, hoe naar aanleiding van de onteigening van de wijk ’t Zandeken een heel project op touw gezet werd opdat de mensen toch nog een blijvende herinnering zouden hebben aan hun vroegere woonwijk. Getuigenissen van mensen en foto’s werden op DVD gezet en er werd ook een reizende tentoonstelling rond de wijk ontwikkeld. Naast al deze tastbare feiten zijn er vooral sociale effecten bij de mensen uit de wijk losgeweekt waardoor mensen elkaar beter hebben leren kennen.

De winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem heeft dankzij een PDPO-project een blijvend karakter gekregen. Men is de archieven over de jaarmarkt beginnen uitpluizen en heeft alles beginnen op te tekenen en zoveel mogelijk op DVD gezet.

In de namiddag werd de deelnemers de keuze geboden om deel te nemen aan verschillende workshops. Ofwel kon men eventjes zelf proberen projecten uit te werken ( Museum voor één dag, stiltewandeling, levensverhalen) ofwel werden verder projecten van dichtbij toegelicht. Zo werd er getoond hoe men aan de slag ging om een fotoarchief samen te stellen met buurtbewoners om het gehucht Zevendonk op een website te plaatsen of hoe men erin geslaagd is om tentoonstelling rond Krulbollen te ontwikkelen.

Creatieve projectindieners hebben gedurende de dag heel wat voorbeelden gezien en hebben bagage genoeg meegekregen om daarna zelf aan de slag te gaan.