Verslag Leaderseminarie Levi (Fins Lapland), 16-20/03/2009

Tussen 16 en 20 maart 2009 zond Vlaanderen “haar dochters” uit naar het land van Santa Claus. Rein Dessers (coördinator PG Vlaamse Ardennen), Katrien De Merlier (PG Vlaamse Ardennen en PG Meetjesland-Leie-Schelde) en Nele Vanslembrouck (Vlaams Ruraal Netwerk) namen deel aan het Leaderseminarie dat de Lapse Leadergroepen en het Finse Rurale Netwerk  op poten hadden gezet. Samen met een driehonderdtal collega’s  uit Europese Leadergebieden en nationale rurale netwerken trokken we naar het bitterkoude Levi.

De winterse temperaturen buiten werden al snel gecompenseerd door de warme contacten tussen de verschillende deelnemers. Op de Country Parade, waar alle aanwezigen zichzelf en hun projecten konden voorstellen, legden Rein en Katrien veel nieuwe contacten. Mogelijk komen hier enkele samenwerkingsprojecten uit voort. De afwezigen hadden ongelijk, maar kunnen nog altijd inspiratie opdoen op de website van het seminarie, waar alle gelanceerde oproepen tot samenwerken werden gebundeld.

Van de vele inhoudelijke sprekers op het seminarie onthouden we dat levenslang leren centraal staat in de Leaderaanpak. Volgens Eero Uusitalo heeft de Europese Unie zelfs nog meer Leader nodig en hij pleitte er dan ook voor dat Leader in de volgende programmaperiode in alle rurale gebieden toegepast zou kunnen worden – en dat er meer middelen voor vrijgemaakt worden.
Verschillende sprekers gaven tips voor transnationale samenwerkingsprojecten mee. Salla Rossi beklemtoonde dat websites, seminaries en publicaties niet het doel zijn van transnationale samenwerking, maar een “tool” om deze mogelijk te maken!

Martin Law (ENRD Contact Point) verhaalde de aanwezigen op een breed overzicht: in deze programmaperiode verwacht de Europese Commissie de oprichting van maar liefst 2100 Plaatselijke Groepen, waarbij de meeste in Duitsland, Italië, Spanje en Polen gesitueerd kunnen worden. In totaal beschikken deze Leadergroepen over 265 miljoen euro – waarvan circa 4,8 % aan transnationale samenwerkingsprojecten gegeven kan worden. Samenwerken met andere Leadergroepen is dus heel goed mogelijk! Ter afsluiting gaf Martin ons nog enkele samenwerkingstips mee, waarvoor hij zich baseerde op een analyse van de voorgaande Leader+-samenwerkingsprojecten. Toen waren er gemiddeld vier partners per samenwerkingsproject (en vijftien procent van deze partners waren geen Leader+-gebieden). Maar liefst één derde (34 %) van de internationale samenwerkingsprojecten gingen door tussen groepen uit aangrenzende landen. Wat hebben deze projecten ons geleerd? Internationale samenwerking heeft veel voordelen (men leert van elkaar, deelt kosten, bereikt kritische massa’s en versterkt de lokale identiteit maar ook de solidariteit met Europese partners) maar men moet zich goed voorbereiden, voldoende tijd voorzien en niet te ambitieus zijn!

Alle informatie over het Leaderseminarie vind je op de Engelstalige website van het seminarie (http://www.maaseutu.fi/fi/index/toimintaryhma/P.html) of door contact op te nemen met Rein Dessers (Rein.Dessers@leadervlaamseardennen.be), Katrien De Merlier  (katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be) of het Vlaams Ruraal Netwerk.

Enkele sfeerbeelden (.pdf 2.05 MB)