Verslag studiedag “Burgerparticipatie op het platteland” – 31 maart 2011

De plattelandsacademie van de Landelijke Gilden organiseerde op 31 maart de studiedag “Burgerparticipatie op het platteland”. Verschillende sprekers gingen dieper in op dit thema.

 

Als eerste was mevrouw Karolien Dezeure van het ‘Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen’ aan de beurt. Na een inleiding over participatie werden de verschillende generaties burgerparticipatie besproken. Zij stelde dat we in Vlaanderen zijn toegekomen aan de 3de generatie burgerparticipatie, met name initiatieven van burgers zelf, maar dat we hier in de praktijk momenteel echter weinig voorbeelden van zien.

 

Vervolgens werd het woord gegeven aan Luc Joos van ‘Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen’. Tijdens deze presentatie werd de methodiek van  ‘DORP inZICHT’ besproken en verduidelijkt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Zo werd o.a. het Leaderproject ‘Dorpsparticipatie’ uit Geraardsbergen, het PDPO-project ‘Herinrichting van de pastorij(tuin)en van Moorsel en Baardegem’ uit Aalst en het Leaderproject ‘Dorpsontwikkelingsplan’ uit Ursel-Knesselare besproken.

 

Aansluitend op de vorige spreker werd een praktijkvoorbeeld getoond door Greet De Baets,  sinds januari de voorzitter van de dorpsraad in Lembeke.  Deze dorpsraad werd opgericht na een DORP inZICHT-bevraging in 2007 en wil een klankbord, een wegwijzer en een alarmbel zijn voor de inwoners van Lembeke. De dorpsraad kan hiervoor gebruik maken van de resultaten van de DORP inZICHT-bevraging.

 

Na de pauze ging Hannes Hollebecq van ‘Landelijke Gilden’  in op ervaringen vanuit het sociaal-cultureel volwassenenwerk bij burgerparticipatie. Hij stelde dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk wel degelijk een rol speelt en een meerwaarde biedt bij burgerparticipatie.

 

Isabel Lebbe bracht een getuigenis uit Abele, waar in 2007 op initiatief van Stad Poperinge het Bewonersplatform van Abele opgestart werd. Voor dit project werd Leadersteun ontvangen. Het Bewonersplatform van Abele heeft reeds een aantal initiatieven genomen en werkt er ook steeds nieuwe uit.

 

Als laatste gastspreker was Joop Hofman aan de beurt die burgerparticipatie in Nederland onder de loep nam, en meer bepaald de ontwikkelingen in Nederland rond burgerparticipatie van 2000 tot 2010. Hij stelde dat er in de afgelopen 10 jaar een evolutie is geweest, zowel op het vlak van de onderwerpen van burgerparticipatie als op het vlak van de partijen en het proces van burgerparticipatie.

 

Karolien Dezeure en Koen Van Den Broeck van ‘Landelijke Gilden’ namen aan het einde nog even het woord voor de terugkoppeling. Zij stelden dat het platteland niet achterblijft bij de grote kernen op het vlak van burgerparticipatie en dat we voor een aantal fundamentele veranderingen staan.

Voor meer info en de presentaties kan u surfen naar: http://www.landelijkegilden.be/Onzewerking/Plattelandsacademie/Archief/tabid/717/articleType/ArticleView/articleId/646/Bestuur-en-bewoners-werken-samen-aan-het-dorp.aspx