Verslag Voorjaarsdag voor Leader-coördinatoren, 3/3/2011 - Nederland

Op 3 maart 2011 organiseerde het Netwerk Platteland een overlegmoment inzake Leader. Hierbij vertrok met vanuit het rapport over de doeltreffendheid van LEADER van de Europese Rekenkamer (.pdf 1.35 MB) en vanuit de reactie die een ad-hoc werkgroep in Nederland op dit rapport formuleerde (.pdf 68.53 KB).

Deze studiedag werd door het Vlaams Ruraal Netwerk vanop afstand gevolgd - u vindt hier dan ook een weerslag van onze notities (.pdf 531.55 KB) .

Eind maart publiceerde het Netwerk Platteland een verslag van de discussie (.docx 483.2 KB) en een pdf van de mindmap die tijdens de discussie werd gemaakt (.pdf 90.49 KB) .

Daarnaast verwijzen ze ook naar volgende links: