Boerderijontmoetingen in 4 Seizoenen - winnaar thema "communicatie en educatie als instrument”

Vzw Papaver weet ons te vertellen dat dankzij de gewonnen prijs bij de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2010 hun project beter bekend is geworden bij een breder publiek.

Daarnaast kon de vzw dankzij de prijs hun project inhoudelijk versterken en beter uitwerken. Ze namen deel aan een aantal interessante studiedagen, en konden gebruik maken van een zeer degelijke coaching door Evelyne Schreurs uit Nederland. Ook hun website is er op vooruit gegaan doordat ze er nu met het gehele Papaverteam verder kunnen aan werken.

Meer info over het project:

Als kinderen en jongeren de volwassenen zijn van morgen, dan is het onze opdracht hen voldoende weerbaar, bewust en kritisch te maken voor thema’s zoals duurzaamheid en mondiale vorming. In een sterk evoluerende maatschappij vormen zij een belangrijke schakel voor de toekomst van volgende generaties.

Het onderwijs zal vanaf september 2010 tegemoet komen aan deze ontwikkeling door vakoverschrijdende eindtermen, zoals duurzame ontwikkeling, op te nemen in hun leerplan. Scholen zullen daarom vaak beroep doen op het aanbod van socio-culturele organisaties, en dat is waar wij wensen ten tonele te verschijnen.

Vzw Papaver werkt momenteel een kwalitatief programma uit voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Dit aanbod neemt hen mee naar De Kollebloem, een biologische boerderij waaruit vzw Papaver is gegroeid. Op deze boerderij maken ze op een speelse, creatieve en belevende manier kennis met thema’s zoals gezonde voeding, natuurbeleving en -educatie, ambachtelijk werk, eerlijke handel en noord-zuid-vorming.

We gaan op regelmatige tijdstippen met een klas op weg om hen wegwijs te maken in deze thema’s. De leerlingen leren samen werken op het land, genieten van een zelfgemaakte maaltijd, ze leren de kunst van vergeten ambachtelijk werk, maken contact met natuur en dragen zorg voor dieren, … Ze leren ook reflecteren over deze ervaringen, zodat deze ‘boerderijklassen’ meer inhouden dan enkel een leuke ervaring. We willen leerlingen ook echt voeling laten krijgen met bepaalde waarden en meenemen in een verhaal waarin ‘ecologische voetafdruk’ meer wordt dan enkel een begrip.

Ook bij volwassenen leeft de vraag naar dieper contact en meer voeling met de natuur en seizoenen. Er bestaat op dat vlak reeds een verscheiden aanbod, daarom willen we ons eerder richten naar een kansarme bevolkingsgroep. We willen de sociale cohesie versterken, door ook een aanbod te creëren naar een vaak vergeten bevolkingsgroep.

We geloven dat gezonde voeding één van de belangrijkste basissen vormt voor een gezond leven. Bovendien is er een niet al te groot aanbod naar kansarmen rond deze thema’s, en zijn dergelijke activiteiten vrij duur. We willen voorkomen dat, enkel omwille van financiële druk, kansarmen uit de boot vallen.

We bieden hen, aan democratische prijs, een aantal seizoensverwendagen aan. Op deze dagen willen we een groep verwennen en laten genieten van het ritme van elk seizoen. Hoofddoel is kansarmen de kans bieden deel te nemen aan een sociaal en cultureel netwerk. Dit zal gebeuren in samenwerking met de lokale OCMW’s.