Verslag coaching Evelyne Schreurs

In het kader van een intensieve samenwerking met de lokale basisschool het Essenhofje, lieten we ons coachen door Evelyne Schreurs van de Stichting Boerderijschool in Nederland. Met hulp van haar begeleiding vonden we een mooie weg samen met het derde leerjaar en de juf. We bekeken wat goed liep en wat nog beter kon, hoe we het aanbod op de boerderij goed konden laten aansluiten bij de lessen in de klas. Daarnaast kwam Evelyne Schreurs de werking van de Nederlandse stichting voorstellen aan de leden van Papaver. Zo konden we met zijn allen proeven van een mooi Nederlands project waar we veel van kunnen leren en wellicht zelf nog een eind mee op weg kunnen. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een Vlaams steunpunt in samenwerking met de Nederlandse stichting om deze intensieve vorm van landbouweducatie ook in België verder zijn weg te laten vinden.