Verslag: Studiedag Oogsten op de Boerderijschool (28 september 2011)

Deze studiedag bracht boeren en geïnteresseerden bij elkaar. Een boeiende uitwisseling tussen verschillende mensen die vorm geven aan een intensieve vorm van Landbouweducatie. Tijdens de workshop ‘de sociale opbrengst van de Boerderijschool’ werd er individueler gekeken naar wat deze vorm van landbouweducatie kinderen biedt. Hieruit blijkt dat kinderen die op school soms moeilijker meekunnen, vaak beter tot hun recht komen op de boerderij. Van daaruit vinden ze soms nieuwe kracht en respect om ook op hun school hun mannetje te staan. Een boeiende uitwisseling met onze Noorderburen waar we veel inspiratie uit mee konden nemen.