Deadline indienen LEADER-projecten Plaatselijke Groep Hageland+

30 september 2015

Hageland+ lanceert zijn eerste oproep voor het indienen van plattelandsprojecten binnen het Europese LEADER-programma. Binnen dit programma kunnen plattelandsinitiatieven rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Hageland+ wordt aan gestuurd door een plaatselijke groep die is samengesteld uit 45 leden. Dit zijn 17 Hagelandse gemeenten : Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw 
De provincie Vlaams-Brabant
Vertegenwoordigers van partners actief in de regio: ABVV Leuven, ACV Leuven, Boerenbond, CAW Oost-Brabant, Het Balanske, IGO-W, KVLV, Landelijke Gilden, Landelijke Thuiszorg, Natuurpunt Oost-Brabant & Velpe-Mene ,OCMW Scherpenheuvel-Zichem, Ons Zorgnetwerk, Panal, Pasar, Plattelandsklassen, Logeren in Vlaanderen, vakgroep fruit (Boerenbond), Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, ROAR (regionale ouderen advies raad), Streekproducten Vlaams-Brabant , Toerisme Vlaams-Brabant, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, Vakgroep Akkerbouw-Suikerbieten, en VOKA -Leuven.

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

Leefbare dorpen

·         opwaarderen van ruraal infrastructuur

·         Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en mobiliteit tussen dorpen te verhogen

Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap

·         Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland

·         Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland

·         Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland

Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)

·         Bevorderen van recreatieve activiteiten

·         Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland

·         De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.

 
Projectideeën worden best eerst afgestemd met het LEADERsecretariaathagelandplus@vlaamsbrabant.be om de haalbaarheid af te toetsen. Meer informatie, een aanvraagformulier en bijkomende handleiding vind je op de website : www.hagelandplus.be

‘Deze oproep is zowel voor kleinschalige projecten tot 5.000 euro als voor grotere projecten. Deze zijn op te delen in dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten. Dienstverleningsprojecten bedragen maximaal 50.000 euro en investeringsprojecten maximaal 125.000 euro. De projecten moeten zich afspelen binnen het Leader-gebied en ze moeten binnen afgelijnde thema’s de versterking van het platteland beogen. Als ze hieraan voldoen, komen ze in aanmerking om 60% van de projectenkosten terugbetaald te krijgen. In totaal heeft het Leaderprogramma voor deze oproep 919.491 euro beschikbaar. De weerhouden projecten zijn uitvoerbaar vanaf januari 2016’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa.

De uiterste indiendatum voor projecten binnen deze oproep is 30 september 2015.

Meer info: www.hagelandplus.be