Deadline indienen LEADERprojecten - PG Kempen-Maasland

31 juli 2015

Op 8 juni 2015 heeft de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland besloten tot de lancering van de eerste projectoproep van de nieuwe programmaperiode. De Plaatselijke Groep stelt voor deze oproep een budget van € 452 583,89 aan Leadersteun ter beschikking. Deze projectoproep geldt voor de 3 thema’s en de 7 maatregelen van het ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland:

 

 • Thema Leefbare dorpen

  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

 • Thema Bodem- en waterbeheer

  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer

  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

 • Thema Landbouw- en natuureducatie

  • M1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie

  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Meer informatie kan u vinden op www.platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder .de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden. De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 31 juli 2015 om 12u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat.

 

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep, kan u steeds terecht bij Karel Leysen (011/23 74 22, karel [dot] leysen [at] limburg [dot] be), coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.