Deadline indienen projecten Platteland plus - West-Vlaanderen

1 oktober 2015

Platteland Plus is een nieuwe maatregel in het provinciale plattelandsbeleid die focust op dorpskernvernieuwingen en inrichting van de openbare ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners.
 
De begunstigden voor deze maatregel zijn de gemeenten en hun gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
 
Voor het budgetjaar 2016 is een bedrag van 651.464 euro voorzien.
 
Projecten kunnen tot en met 1 oktober 2015 (datum poststempel als bewijs) ingediend worden bij het provinciaal plattelandsloket. (plattelandsloket@west-vlaanderen.be)
 
De beoordeling gebeurt op volgende data:
 
29/10/15: Technische Werkgroep
 
16/12/15: Beslissing Provinciaal Managementcomité