EIP-AGRI workshop 'Towards carbon neutral agriculture'

9 september 2020
10 september 2020

Op 9-10 september 2020 organiseren de Europese Commissie en het EIP-AGRI, in samenwerking met het Ministerie van Landbouw van Estland, de workshop ‘Op weg naar koolstofneutrale landbouw’. Dit evenement gaat door in Estland.

Dit interactieve evenement dient om te netwerken en het delen van bestaande ervaringen tussen projecten die betrekking hebben op innovatieve oplossingen, landbouwsystemen en praktijken die bijdragen tot de optimalisatie van de koolstofbalans in de Europese landbouwsystemen. Het onderwerp van de workshop is zeer relevant voor de belangrijkste politieke prioriteiten van de Commissie, en met name het Europese Green Deal-initiatief dat gericht is op klimaatneutraliteit tegen 2050.

Deelnemers zijn onder meer landbouwers en landbouworganisaties, boswachters, onderzoekers, EIP-AGRI operationele groepen, kmo's, adviseurs, universiteiten, onderzoeks- en technologieorganisaties, rurale netwerken en iedereen die mogelijk betrokken is bij relevante projecten of ervaring heeft met ontwerpen en / of het implementeren van innovatieve oplossingen, landbouwsystemen of praktijken die bijdragen aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de landbouwsector in heel Europa.

Let wel: dit evenement is enkel op uitnodiging.

Meer informatie op de website van EIP-AGRI.