Europa in je buurt - Martelarenplein Leuven

12 mei 2018

Op zaterdag 12 mei vindt het evenement 'Europa in je buurt' plaats. Tijdens deze actie slaan de vier Europese Structuur - en Investeringsfondsen in Vlaanderen (het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)), de provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven de handen in elkaar. Met dit evenement willen we de burger tonen wat zoal gerealiseerd wordt met Vlaamse en Europese middelen.   

Dit jaar kan u ons met allerhande animaties en activiteiten terugvinden op zaterdag 12 mei van 12u tot 17u op het Martelarenplein in Leuven. Ontdek het volledige programma op www.europainjebuurt.be. Check ook het Facebookevent.

U vindt hier een plan van het evenement.

We hopen u daar te mogen verwelkomen!