Infosessies EIP-subsidies op 25 en 28 april 2017 met inspirerende voorbeelden

25 april 2017
28 april 2017

Innovatie voor en door de land- en tuinbouw

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Want stilstaan is achteruitgaan.

Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Eén van deze maatregelen is innovatie stimuleren in kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald zullen worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het EIP volgt een bottom-up-benadering, waarin betrokkenen zich kunnen organiseren in een operationele groep rond een concreet vraagstuk uit de praktijk. In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze een oplossing en werken ze samen aan concrete innovaties. Operationele groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten met als doel het versterken van de link tussen onderzoek en praktijk. De samenstelling van de operationele groep moet zo gekozen zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen van het samenwerkingsverband.

Ieder jaar lanceert het Departement Landbouw en Visserij een oproep voor operationele groepen. Dit jaar bestaat de oproep uit twee delen: een oproep crisis in de dierlijke productie (tien operationele groepen binnen de sectoren rundvee, varkenshouderij en schapenhouderij) en een oproep plantaardige productie (vijf operationele groepen, waarvan drie in de fruitteelt en twee in de ruimere plantaardige sector).

Voor meer info m.b.t. de oproep 2017 zie www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen

Om geïnteresseerden wegwijs te maken binnen deze nieuwe subsidie, organiseert het Departement Landbouw en Visserij twee identieke infosessies op twee tijdstippen en locaties. Alle praktische informatie m.b.t. deze infosessies vindt u hieronder.

Programma

 • 13h00   Welkom met koffie

 • 13h30   Europees Partnerschap voor Innovatie en operationele groepen: doelstelling, werking en leidraad voor het indienen van voorstellen
              Sara Gomand/Els Lapage, Departement Landbouw en Visserij

 • 14h00   Inspiratie vanuit de land- en tuinbouw – deel 1: innovatieve voorbeelden en eerste ervaring met operationele groepen                         
              Kristof Severijns & Hanne Leirs/Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt

 • 14h30   Pauze

 • 14h45   Inspiratie vanuit de land- en tuinbouw – deel 2: ervaring vanuit Quick Win-projecten Agreon a.d.h.v. enkele voorbeelden
              Stefaan Serlet/Veronique De Mey, Inagro

 • 15h10   Vraagstelling

 • 15h30   Einde

Waar en wanneer

 • Dinsdag 25/04: APB Vormingscentrum, lokaal A16, Smekenstraat 61, 2390 Malle

 • Vrijdag 28/04: ILVO, Eenheid Plant, Auditorium, Caritasstraat 21, Melle

Inschrijving

Vooraf inschrijven via operationelegroepen [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be met als onderwerp ‘EIP-infosessie’ is gewenst (deadline: 21 april 2017).

Meer info

Sara Gomand| sara [dot] gomand [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be | Tel. 02 552 77 60

Els Lapage | els [dot] lapage [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be | Tel. 02 552 79 07