Rural Vision Week: Imagining the future of Europe’s rural areas

22 maart 2021
23 maart 2021
24 maart 2021
25 maart 2021
26 maart 2021

Dit interactieve evenement omvat presentaties en discussies van bv. de Europese Commissie, een 'market place', workshops en allerlei andere activiteiten. Hierbij kan u als Europese belanghebbende op aanwezig zijn om bij te dragen aan de voorbereiding van een langetermijnvisie voor de toekomst van de plattelandsgebieden in de EU, waarover de Commissie later deze zomer een mededeling zal doen.

Meer info

Website van het ENRD (Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling)