Stakeholderoverleg 'opleiding en vorming, competenties voor de toekomst’

29 maart 2018

Situering

Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert op donderdag 29 maart 2018 een stakeholderoverleg over ‘opleiding en vorming, competenties voor de toekomst’. Dit stakeholderoverleg vormt het vervolg op het stakeholderoverleg dat we op 19 oktober 2017 organiseerden over hetzelfde thema. Hier werd reeds bekeken wat de noden zijn van landbouwers wat betreft opleiding, vorming en competenties. Op 29 maart 2018 willen we hier graag samen met u een actieplan voor opstellen. We willen dus samen met onze stakeholders brainstormen over hoe we toekomstige en huidige landbouwers kunnen ondersteunen op vlak van kennis en vaardigheden.

Met dit stakeholderoverleg richten we ons voornamelijk tot landbouworganisaties, consultants, lesgevers en de onderwijssector.

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

Programma

10u00 – 10u30  Presentatie over PDPO III-maatregelen + terugkoppeling vorig stakeholderoverleg

10u30 – 11u30  Actieplan: Ondersteuning van landbouwers op gebied van kennis en vaardigheden.

11u30 – 11u45   Pauze

11u45 – 13u00  Actieplan: Ondersteuning van landbouwers op gebied van kennis en vaardigheden.

13u00 – 14u00  Broodjeslunch

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. U kan zich registreren via het online inschrijvingsformulier (deadline = 21 maart 2018). Het aantal plaatsen is beperkt. Registratie gebeurt op basis van het principe ‘first come, first served’.

Meer info

Vlaams Ruraal Netwerk: vlaamsruraalnetwerk [at] vlaanderen [dot] be. – tel. 0493 31 75 53

Bereikbaarheid van het Herman Teirlinckgebouw.

 

Klik hier voor de uitnodiging.