Innovatie, haalbaar voor iedereen!

10 januari 2019

Situering

 

Het aanpakken van uitdagingen in de landbouw is een zaak van landbouwers, overheid, kennisinstellingen, adviseurs en toeleveranciers. Een nauwe samenwerking tussen deze actoren is noodzakelijk voor een doelgerichte implementatie van innovatie en om efficiënte antwoorden te bieden op de landbouwvraagstukken. Met deze studiedag willen we de koppeling tussen landbouwpraktijk en onderzoek centraal stellen en aantonen dat een hechte samenwerking de motor vormt voor innovatie.

Prof. Dr. Xavier Gellynck van UGent zal de studiedag inleiden en zijn visie op innovatie geven. Evelien Cronin verricht binnen ILVO onderzoek rond innovatie en zal de innovatiemaatregelen Europees kaderen en toelichten welke meerwaarde een samenwerking voor innovatie over de grenzen heen kan bieden.

De Vlaamse overheid zet in op een aantal PDPO-maatregelen om innovatie in de landbouw te faciliteren. Er wordt uit de doeken gedaan hoe je als landbouwer, onderzoeker, intermediair … aan de slag kan met de maatregelen ‘projectsteun voor innovatie in de landbouw’ en ‘EIP-Operationele Groepen’.

Na de pauze wordt de studiedag opgedeeld in twee vrij te kiezen thema’s. Er zullen namelijk sprekers zijn die het zullen hebben over het thema ‘dierlijke productie’ enerzijds en ‘plantaardige productie’ anderzijds, met presentaties van o.a. Innovatiesteunpunt en Inagro. Er zullen ook praktische toelichtingen zijn van land- en/of tuinbouwers. Gelieve uw keuze aan te duiden in het inschrijvingsformulier (let wel: slechts 1 keuze aanduiden!).

Met deze studiedag richten we ons voornamelijk tot landbouwers en intermediairen (studiebureaus, teeltbegeleiders, kennisinstellingen,…). Ook administraties zijn welkom.

Ter info: indien u dit wenst, kunt u ook een gratis toegangskaart krijgen voor de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders. Gelieve dit aan te duiden bij uw inschrijving. De toegangskaart wordt u aangeboden na afloop van de studiedag.

  

Programma

  • 09u30 – 10u00      Ontvangst met koffie
  • 10u00 – 10u10        Verwelkoming (Vlaams Ruraal Netwerk)
  • 10u10 – 10u25        Innoveren in woelige tijden: Wat kan houvast bieden? (prof dr. Xavier Gellynck – UGent)
  • 10u25 – 10u45       Tussen theorie en praktijk: Het Europese innovatie-ecosysteem voor landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling toegepast op Vlaanderen (Evelien Cronin – ILVO)
  • 10u45 – 11u10         Hoe kunnen EIP en VLIF Innovatieve Investeringssteun u ondersteunen bij innovaties op uw bedrijf? (Els Lapage en Marleen Mertens – Departement Landbouw en Visserij)
  • 11u10 – 11u30         Pauze

Workshops

  •  Praktisch: innovatie binnen de dierlijke productie

11u30 – 12u00        Hoe kunnen we de dierlijke sector begeleiden naar en ondersteunen bij het implementeren van innovatie? (Hanne Leirs - Innovatiesteunpunt)

12u00 – 12u30       Getuigenis van een landbouwer

  •  Praktisch: innovatie binnen de plantaardige productie

11u30 – 12u00        Duurzaam telen vertalen naar concrete teelttechniek? Telers zoeken samen naar oplossingen (Greet Ghekiere - Inagro)

12u00 – 12u30       Getuigenis van een landbouwer

 

Slot

12u30 – 12u40       Slotwoord (Patricia De Clercq – secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij)

12u40 – 13u30       Broodjeslunch

 

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. U kan zich registreren via het online inschrijvingsformulier.

Deadline voor inschrijven: 3 januari 2019

 

PRAKTISCHE INFO

Flanders Expo

 

CONTACT

Vlaams Ruraal Netwerk: vlaamsruraalnetwerk [at] vlaanderen [dot] be. – tel. 0493 31 69 33