Werelddag van de Stedenbouw 2021

18 november 2021

Landbouw geeft van oudsher mee vorm aan de ruimte in Vlaanderen. Toch lijken ruimtemakers vooral oog te hebben voor de bebouwde omgeving. Landbouwruimte wordt soms te eng benaderd als een louter juridische bestemming. Zo komt de klemtoon van het maatschappelijk debat vaak te liggen op de ruimteboekhouding – en dat is een gemiste kans. Door de toenemende druk op open ruimte en vanuit de klimaatuitdagingen wordt een coherente lokale en bovenlokale visie op de landbouwruimte immers alleen maar prangender. Voor de Werelddag van de Stedenbouw 2021 lanceren we PLOEG als noemer, omdat we denken dat de toekomst er baat bij heeft als landbouw en ruimte in de nabije toekomst een team vormen. We strijken neer in Beveren voor een dag vol kennis en inzicht over landbouw en ruimte, met inspirerende voorbeelden voor lokale besturen, ontwerpers en planners.

Wat zijn de concrete uitdagingen voor de landbouwruimte in Vlaanderen op economisch, ecologisch en klimatologisch vlak? Hoe kan ruimtelijke planning verschillende opgaves aan elkaar koppelen in de landbouwruimte? Hoe zet je je instrumenten in? Welke kansen liggen er voor gebiedsgericht werken? Welke gebiedscoalities leiden tot win-wins? Hoe kunnen we onze vergunningverlening hierop afstemmen? Kunnen beleids- plannings- en ontwerpinitiatieven het voor landbouwers gemakkelijker (en rendabel) maken om een bredere rol op te nemen in de open ruimte?

De Werelddag wil de boeiende zoektocht die reeds opgestart is tussen landbouw en ruimtemakers een duw in de rug geven en meewerken aan een gedeeld denk- en doekader vanuit gemeenschappelijke doelen.

Programma

In de voormiddag bieden ruimtelijke- en landbouwexperten een helder overzicht van landbouw in Vlaanderen en de ruimtelijke opdrachten waar we voor staan. Wat zeggen de cijfers? Wat zijn de eigenheden van de diverse regio’s en van de verschillende types landbouw? Wat moet een planner weten als hij het boerenerf betreedt? Wat is het effect van beleid op ruimte en hoe gaan landbouwactoren en planners hiermee om in de praktijk?  

In de namiddag kunt u kiezen tussen verschillende deelsessies met tal van lokale voorbeelden:

 • Water-Landbouw-Landschap. Lokale coalities voor een groenblauwe landbouw
 • Bodem Boven. GRONDige kennis voor ruimtemakers
 • Voedsellandschappen. ‘De buiten’ verbinden en versterken
 • Buiten scope? Hoe ontwikkel je een lokale visie op het buitengebied?
 • Vijftig tinten geel. Vanuit gebiedsgericht werken bedrijf en locatie afstemmen
 • Verbreding en/of bescherming. Alles wat u wilde weten over vergunningverlening
 • Terreinbezoek. I.s.m. gastgemeente Beveren

n de namiddag ontvangen we keynote Gerbrand Naeff (Naeff Consult Nl), adviseur en gebiedsgericht procesbegeleider met achtergrond in de ministeries Landbouw en Omgeving en bij grote gebiedsgerichte projecten. Vanuit zijn opdracht bij de opmaak van de ‘Visie buitengebied Enschede’ toont hij hoe gebiedsgericht werken met lokale actoren er heeft geleid tot een politiek en maatschappelijk gedragen visie als stevige basis voor een concreet actieprogramma.

Met onder andere:

 • Lieven Symons (Labo Ruimte) en Danny Vanden Bossche (Departement Landbouw) die ons door de cijfers loodsen;
 • Hans Leinfelder (KULeuven) en Tom Coppens (UAntwerpen) die een overzicht geven van de effecten van het ruimtelijk beleid;
 • Tijs Boelens (Boerenforum), Marjolijn Claeys (Voorland), Hendrik Vandamme (Algemeen Boerensyndicaat) en Griet Celen (VLM) gaan in gesprek over de hoe landbouw en ruimtemakers elkaar kunnen vinden;
 • Lies Messely (Ilvo), Lene Cillen (ex-Groene Kring en Ilvo) en Jeroen Adam (Ilvo) nemen ons mee in het perspectief van de landbouwer

En nog meer praktijken en ervaringen! Met o.a. Hans Vandermaelen (UGent/ ILVO), Sally Lierman (Atelier Romain), Kirsten Bomans (Antea) en Anton Christiaens (Voorland) …

Hou de website in de gaten: het programma krijgt de komende weken verder vorm!

Praktisch

Cultuurcentrum Ter Vesten | Gravenplein 2 | Beveren
Het volledige programma en het inschrijvingsformulier zijn beschikbaar in oktober.

We mikken op een fysiek event. Hou alvast 18 november 2021 vrij, meer info volgt!