Enorm veel respons op publieksenquête EU-landbouwbeleid

Negen op de tien Europeanen vindt het aangewezen om het landbouwbeleid Europees te regelen, wat economisch het voordeel van het gelijke speelveld op de interne markt heeft maar ook verzekert dat landbouw meer kan doen aan milieu- en klimaatbescherming. Landbouwcommissaris Phil Hogan lichtte tijdens een conferentie in Brussel de resultaten toe van een grootschalige rondvraag over de toekomst van het Europees landbouwbeleid. De publieksraadpleging leverde bijna 323.000 reacties op van boeren, burgers en organisaties van divers pluimage. De grote respons toont volgens Hogan aan dat landbouw en diens rol in de maatschappij belangrijk zijn voor veel Europeanen.

De rondvraag leverde bijna 323.000 inzendingen op van landbouwers, landbouworganisaties maar (vooral) ook van burgers die reageerden op de Living Land-campagne van natuurorganisaties en andere ngo's. Rekening houdend met de georchestreerde identieke antwoorden bleven er 58.820 unieke reacties over, waarvan 84 procent van individuen en 16 procent van organisaties. Van de individuele antwoorden waren er 21.386 afkomstig van boeren.

Helemaal representatief is zo'n consultatieronde niet, erkende Hogan, maar de Ier trok uit de inzendingen toch een aantal lessen. Dat burgers nog steeds vinden dat het landbouwbeleid best op Europees niveau wordt gevoerd, bijvoorbeeld, en dat het stimuleren van landbouwers om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering één van de voornaamste beleidsdoelstellingen moet zijn. Daar zijn ook steeds meer landbouwers van overtuigd, zo leerde Hogan uit de consultatieronde.

Het verzekeren van een billijke levensstandaard voor landbouwers is de andere grote beleidsdoelstelling die brede steun geniet. Liefst 97 procent is het er immers mee eens dat boeren slechts een fractie van de consumentenprijzen voor voedsel opstrijken. Twee op de drie respondenten vindt rechtstreekse inkomenssteun nog steeds de beste manier om die doelstelling te bereiken. Europa spendeerde vorig jaar nog 62 miljard euro (40% van het budget) aan landbouw en daarvan ging 42 miljard euro naar marktgerelateerde uitgaven en directe inkomenssteun. In een reflectienota over de toekomst van de Europese financiën opperde de Commissie onlangs om het landbouwbudget te verminderen en een deel van die uitgaven te laten cofinancieren door de lidstaten.

"Dat was maar één van de vijf opties. Er is er ook een optie die voorstelt om het budget te vergroten, maar die krijgt niet zo veel aandacht", nuanceerde Hogan. De eurocommissaris wil tegen het jaareinde zijn visie op de toekomst van het landbouwbeleid presenteren. Bij het uitschrijven van het Commissie-voorstel weet Phil Hogan zich alvast verzekerd van brede steun voor landbouw en een grote interesse in het landbouwbeleid. De concrete voorstellen over de meerjarenbegroting na 2020 en de landbouwbegroting zien pas tegen de zomer van volgend jaar het levenslicht zien.

Bron: Belga / VILT, 10 juli 2017