Plattelandsjongeren verknocht aan platteland

Zowat 95 procent van de plattelandsjongeren wil het liefst in een gekochte woning op het platteland wonen wanneer ze kinderen hebben. Dat blijkt uit een enquête bij 619 plattelandsjongeren tussen 20 en 25 jaar die uitgevoerd werd door jeugdvereniging KLJ. Nog steeds wordt er te weinig stilgestaan bij de noden van jongeren op het platteland, zo vindt de organisatie. “Sommige behoeftes op het platteland lijken aanvaarde leemtes te zijn, en die leemtes willen we met dit onderzoek in beeld brengen."

De Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), een jeugdbeweging die via 300 afdelingen ongeveer 20.000 leden telt, brengt in een nieuwe enquête de noden en wensen van de plattelandsjongere anno 2015 in kaart. Via een steekproef bij 619 plattelandsjongeren tussen 20 en 25 jaar werd gepolst naar de behoeften op het vlak van wonen, werk en studie, mobiliteit, voorzieningen en vrije tijd. Daaruit komen enkele duidelijke conclusies naar voor. Die conclusies zorgen voor een uitgebreidere kennis van wat er leeft bij de nieuwe generatie plattelandsbewoners en moeten de KLJ-stem sterker onderbouwen met het woord van de jongeren zelf, zo motiveert de organisatie het opzet van de enquête.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat vooral de “rust en de natuur, de aanwezigheid van familie en vrienden en de ruimte en privacy” de belangrijkste voordelen zijn van wonen op het platteland. Liefst 95 procent van de jongeren geeft aan een woning op het platteland te willen kopen eens ze kinderen hebben. KLJ pleit dan ook voor meer maatregelen die het aantrekkelijk maken voor jongeren om een woning te kopen en/of te renoveren.

Wat mobiliteit betreft verplaatst 76 procent van de jongeren zich met de auto naar het werk. De flexibiliteit, reistijd en het comfort blijken bij de keuze van het vervoersmiddel doorslaggevend te zijn. Innovatieve alternatieven die de mobiliteitsdrempel verkleinen, zijn volgens KLJ meer dan wenselijk. Wat de vrijetijdsbesteding op het platteland betreft, zijn vooral amusement en mensen ontmoeten de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde vrijetijdsactiviteit. Ook hier is er nood aan meer voorzieningen, die bij voorkeur verschillende functies combineren.

“Jongeren genieten van het platteland”, aldus KLJ. “Ze genieten van de natuur, de algemene bekendheid, de samenhorigheid, de rust, de (landbouw)dieren, het sociale leven, verenigingen, enzovoort. Om te kunnen blijven genieten van het platteland beschreven de jongeren een aantal duidelijke behoeften die we in deze studie verder hebben onderzocht. Wat heel duidelijk blijkt, is dat er nog te weinig stilgestaan wordt bij de noden van jongeren op het platteland. Het lijkt alsof sommige behoeftes op het platteland aanvaarde leemtes zijn."

Bron:Vilt.