Oproepen Omgevingskwaliteit en vorming van Plaatselijke Groepen - Oost-Vlaanderen

Op 26 juni werden in Gent de oproepen van de Provincie Oost-Vlaanderen gelanceerd voor enerzijds het indienen van projecten binnen Omgevingskwaliteit en anderzijds het vormen van Plaatselijke Groepen (LEADER), onder voorbehoud van goedkeuring door de provincieraad op 3 september. Indienen van projecten en voorstellen voor Plaatselijke Groepen is pas mogelijk na 4 september.

Meer info kan u hier vinden.