Consultatie GLB na 2020

Deze consultatie is afgesloten. We wensen graag iedereen te bedanken die input geleverd heeft. 

Alle input wordt verzameld en doorgestuurd naar de werkgroepen. We komen hier later op terug.