Publieke bevragingen

In februari 2018 en tijdens de zomer van 2019 organiseerden het Vlaams Ruraal Netwerk en het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het Departement Landbouw en Visserij staat namelijk in voor de coördinatie van het GLB Strategisch Plan. Iedereen kon voorstellen doen rond maatregelen en beleidskeuzes binnen een aantal thema’s.

Meer info