Hervormd Europees landbouwbeleid neemt eerste horde in parlement

Het nieuw Europees landbouwbeleid, dat in 2023 moet ingaan, is donderdag goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Europees Parlement. "Deze historische hervorming zal de verdere groene transitie van de landbouwsector begeleiden op een manier die in overeenstemming is met de Green Deal", reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld).

De onderhandelaars van het parlement en de lidstaten bereikten eind juni, na moeizame onderhandelingen, een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Ze zijn er naar eigen zeggen in geslaagd een evenwicht te vinden tussen een vergroening van de landbouw en een eerlijker verdeling van de landbouwsubsidies, vooral aan kleine en middelgrote familiebedrijven en jonge boeren.

Zo komen er financiële prikkels voor landbouwers die extra inspanningen doen op het vlak van klimaat en milieu. Denk bijvoorbeeld aan biologische landbouw of geïntegreerde gewasbescherming. De lidstaten moeten dan weer 25 procent van de rechtstreekse inkomenssteun voor landbouwers reserveren. Minstens 10 procent van de inkomenssteun moet herverdeeld worden ten gunste van kleine bedrijven.

Groene transitie

De 3 luiken van het akkoord zijn donderdag telkens met een grote meerderheid goedgekeurd. "We zijn nog maar één stap verwijderd van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid", zegt Hilde Vautmans, die zo verwijst naar de verwachte plenaire goedkeuring van het akkoord in oktober of november. Zelf is ze plaatsvervanger in de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Volgens Vautmans biedt het toekomstige GLB kansen aan de boeren. "Dat doen we door meer flexibiliteit in te voeren om zo de diversiteit van onze landbouwsectoren in heel Europa te beschermen en beter te benutten, maar met behoud van een sterk kader op Europees niveau."

De hervorming luidt volgens Vautmans de verdere groene transitie in van de landbouwsector, zoals bedoeld is in de Green Deal. “De belangrijkste drijvende kracht achter de transitie zijn zonder twijfel de nieuwe ecoregelingen, die boeren financieel belonen wanneer zij inspanningen doen voor het milieu en de resultaten daarvan kunnen aantonen. Dit werk wordt nu verdergezet met verschillende initiatieven die onder de Farm-to-Forkstrategie vallen.”

Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Benoît Lutgen (cdH) zijn plaatsvervangers in de commissie Landbouw, maar stemden niet mee. Ze volgen wel de lijn van hun EVP-fractie, luidt het, die voor het akkoord is. Een vierde Belg, Marc Tarabella (PS), stemde tegen de strategische aanpassingen van het GLB omdat die niets zouden doen aan de uitdagingen voor de landbouwers en op het vlak van klimaat. Tarabella stemde wel voor de strakkere organisatie van de markt voor landbouwproducten.

Na de goedkeuring van de plenaire zitting in het parlement, moet ook de Raad nog het licht op groen zetten. De lidstaten hebben nog tot het einde van het jaar om hun nationale plannen in te dienen, die in 2022 moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Twee jaar later dan gepland, op 1 januari 2023, zal het GLB effectief in werking treden. Tot dan geldt een overgangsregeling.

Bron: Vilt, 9 september 2021