Overgangsregulering GLB krijgt groen licht

De landbouwcommissie van het Europees Parlement keurde vandaag het triloogakkoord goed over de overgangsregulering of ‘transitional’ period voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze overgangsregulering is noodzakelijk omdat het nieuwe GLB niet zal ingaan op 1 januari 2021, zoals voorzien was.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, is blij dat er eindelijk stabiliteit, zekerheid en continuïteit komt. “Dat is wat onze boeren nodig hebben en nu, net voor het begin van 2021, krijgen. Het was al even duidelijk dat het nieuwe GLB niet in 2021 van start zou gaan, en de triloogonderhandelingen (tussen het Europees parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers, nvdr.) over het GLB lopen nog volop. Deze situatie mocht absoluut niet leiden tot onderbrekingen in de steun voor onze landbouwers. Een voortzetting van de huidige regels zal onze boeren de nodige voorspelbaarheid en een duidelijk regelgevingskader bieden waardoor ze plannen kunnen maken voor de komende twee jaar.”

De overgangsregulering zorgt ervoor dat de huidige GLB-regelgeving en het financieel kader behouden blijven voor een periode van 2 jaar, tot eind 2022. Bovendien wordt het Next Generation EU Recovery Instrument, dat 8 miljard euro voorziet voor boeren, voedselproducenten en plattelandsgebieden als compensatie voor de COVID-19 crisis, opgenomen in deze ‘transitional regulation’. Dit biedt de lidstaten meer instrumenten om de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken.

“Als Europees Parlement zijn we blijven duwen voor een overgangsregulering van 2 jaar, ook al zagen de Raad en Commissie dat oorspronkelijk niet zitten. Maar rekening houdende dat er waarschijnlijk pas in het voorjaar een triloogakkoord bereikt wordt over het GLB, dat de lidstaten hun nationale strategische plannen nog moeten opstellen én dat die plannen door Europa moeten worden goedgekeurd, wordt zelfs 2022 moeilijk haalbaar. Daarom ben ik heel tevreden dat we als Europees Parlement onze eis voor een overgangsperiode van twee jaar hebben kunnen bereiken,” aldus Vautmans.

De landbouwcommissie gaf vandaag groen licht, maar voor de finale goedkeuring van de overgangsregulering is het wachten tot de volgende plenaire vergadering van het Europees Parlement in december én op voorwaarde dat er een akkoord wordt bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De Europese Commissie bereidt op dit moment echter de nodige juridische oplossingen voor indien er geen akkoord over het MFK zijn.

Bron: Vilt, 1 december 2020