Strategie

In het voorjaar van 2019 werden de krachtlijnen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gefilterd uit de noden. Deze krachtlijnen werden verder met input van het beleidsdomein Omgeving en de klankbordgroep geoptimaliseerd en vormden de basis voor een strategienota. Deze strategie kreeg ondertussen advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad).

U vindt dit document hier terug: Strategienota Vlaams GLB Strategisch Plan (PDF).