PDPO II

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is de laatste decennia sterk geëvolueerd.

Waar de klemtoon eerst alleen lag op de aanpak van structurele problemen in de landbouwsector, groeide over de jaren heen de aandacht voor de verschillende rollen van de landbouw in de maatschappij.

Via het Plattelandsontwikkelingsbeleid dat in 2000 werd opgestart als tweede pijler van het GLB werd hieraan tegemoet gekomen en heeft dus ertoe geleid dat een programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) werd opgemaakt voor Vlaanderen.

Vlaanderen zag meteen dat het eerste programma (PDPO I) - liep gedurende de periode 2000-2006 - en het Leaderprogramma, programma’s waren die een belangrijke meerwaarde konden bieden voor onze Vlaamse land- en tuinbouw.

Daarom kon een tweede programma (PDPO II) niet uitblijven. Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (PDPO II) is van start gegaan op 1 januari 2007 en liep tot eind 2013. De maatregelen in PDPO II werden deels gefinancierd vanuit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en deels met Vlaamse middelen. Bij As 3 en As 4 betalen de provincies ook een deel van de subsidies.

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij werden ook wij, het Vlaams Ruraal Netwerk, opgericht om zoveel mogelijk ondersteuning te geven aan het plattelandsontwikkelingsbeleid.

PDPO II bestaat uit vier assen:

  • As 1: Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector
  • As 2: Verbetering van het milieu en het platteland
  • As 3: De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie
  • As 4: LEADER

 

U vindt telkens een onderverdeling binnen de as, met een woordje uitleg per maatregel.

Voor de volledige uitleg bij de maatregelen verwijzen we u graag door naar de PDF-documenten.