Verslag en presentaties studiedag 'VLIF en innovatie' - 19 en 24 februari 2016

Op 19 en 24 februari heeft het Vlaams Ruraal Netwerk twee studiedagen georganiseerd, respectievelijk in Waregem en in Retie. Tijdens deze studiedagen hebben we de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Ook de PDPO III maatregel ‘Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele groepen’ kwam aan bod. EIP staat voor "European Innovation Partnership".

Een verslag van deze studiedag is terug te vinden in onze nieuwsbrief van maart, en een uitgebreid verslag vindt u hieronder terug samen met de presentaties.