Verslag Studiedag erosie - 20 juni en 29 juni 2017

Op 20 juni 2017 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een studiedag over erosie in Riemst. Op 29 juni 2017 herhaalden we deze studiedag in Maarkedal.

Hier kan u het verslag studiedag over erosie lezen.

De presentaties van de studiedag erosie te Riemst kan u hieronder raadplegen.

De presentaties van de studiedag erosie te Maarkedal stemmen overeen met die van Riemst, behalve voor de bijdrage van het Provinciaal Steunpunt Land en Water van de provincie Limburg. Deze presentatie werd  vervangen door een presentatie over het erosiebeleid door het Steunpunt erosie van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd er nog een presentatie toegevoegd, namelijk over het LEADER-project 'Boeren op een helling'. Deze presentaties vindt u hieronder terug.