Verslag en presentaties studiedag “Wat verandert er door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (directe steun en PDPO)”