13 innovatieve agrovoedingsprojecten krijgen relancesteun

Dertien projecten die inzetten op valorisatie van reststromen en relance in de agrovoedingsketen krijgen samen 2,85 miljoen euro steun van het Departement Landbouw en Visserij. Het gaat onder meer om een innovatieve verwerkingslijn voor bloemkool, een optische sorteermachine voor allerlei soorten groenten en een project rond het versnijden, verpakken en afzetten van in Vlaanderen geteelde uien.

Begin oktober lanceerde het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar projecten in de agrovoedingssector die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verhogen en reststromen valoriseren. “Een duurzame agrovoedingsketen wordt niet alleen gerealiseerd door de verduurzaming van de land- en tuinbouwproductie, ook de andere schakels in de keten moeten stappen zetten. De samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten is daarbij belangrijk. Vandaar dat we een budget hebben vrijgemaakt om dit te stimuleren”, klinkt het.

In totaal werden 31 projecten ingediend. Daarvan werden er 13 weerhouden voor steun. Ze vallen allemaal onder de thema’s relance, valorisatie van reststromen en vermindering van voedselverlies. . Zo wordt een innovatieve verwerkingslijn voor het versnijden en verpakken van volledige bloemkolen in verschillende fracties gesteund, waarbij de bloemkoolstronken worden gevaloriseerd tot ‘bloemkoolrijst’. De volledige bloemkool wordt dus verwerkt, waardoor voedselverlies tot het minimaal beperkt wordt.

In het kader van de economische relance evalueerde een groenteverwerkend bedrijf zijn activiteiten: door de coronapandemie is voor veel werknemers thuiswerken of hybridewerken de afgelopen twee jaar het nieuwe normaal geworden. Hierdoor verschoof de vraag van verse groenten voor grootkeukens of kantines naar geproportioneerde verse maaltijdsalades. Door de investering in een nieuwe verwerkingslijn snijdt het bedrijf dit marktsegment van gezonde, verse salades aan om opnieuw concurrentieel in de markt te staan.

Bij de andere projecten die werden weerhouden, gaat het onder meer om een optische sorteermachine voor de revalorisatie en opwaardering van groenten en een ‘inline’ kwaliteitscontrolesysteem met behulp van artificiële intelligentie, waarbij het controlesysteem zich intelligent verder verbetert en optimaliseert.

Verder is de uienteelt een sterk groeiende sector in Vlaanderen mede dankzij een beter uitgewerkte Vlaamse verwerkingsketen van uien die verder inzet op het valoriseren van reststromen, beperken van afvalstromen en diversificatie. Toch kunnen de telers hun oogst nog onvoldoende afzetten in de lokale agrovoedingsketen. Om de lokale afzet te versterken en de Vlaamse uienketen verder te ontwikkelen, wordt steun gegeven voor het sorteren en verpakken van kwalitatieve uien en het versnijden van uien met minimaal voedselverlies voor grootkeukens of voor verdere verwerking in de keten. 

Bron: Vilt, 4 januari 2022