Lancering oproep demonstratieprojecten rond duurzame landbouw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw vanaf 29 mei 2018 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten kunnen indienen. Deze oproep betreft drie mogelijke thema’s: “data en digitalisering”, “preventieve gezondheidszorg met het oog op het verminderde gebruik van geneesmiddelen” en “Integrated Pest Management (IPM)”.

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Joke Schauvliege: “Door middel van de demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf.”

Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. Ook het maximale bereik van het doelpubliek over heel Vlaanderen wordt nagestreefd. Daarom is samenwerking tussen complementaire partners aanbevolen. Alleen onderwerpen waarvan de bijdrage tot een meer duurzame landbouw al door wetenschappelijk onderzoek of meetbare praktijkervaring werd aangetoond, komen in aanmerking.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2019 en ten laatste op 1 juli 2019. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2021.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt men terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten

De projectaanvragen moeten ten laatste op vrijdag 13 juli 2018 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via volgend e-mailadres demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be.