Inschrijvingen subsidieaanvraag agroforestry gestart

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2018 - voorjaar 2019, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij. Inschrijven kan uitsluitend via het e-loket van het departement. “Het subsidiebedrag zal maximaal 80 procent van de aanplantkosten bedragen”, klinkt het.

Agroforestry - of boslandbouw - is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel. “Het systeem is in hoofdzaak gebaseerd op het produceren in verschillende etages, gewaslaag met daarboven de boomlaag, om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen”, aldus Agroforestry Vlaanderen.

Landbouwers die aan boslandbouw willen doen, kunnen een subsidieaanvraag indienen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). “Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de landbouwer eigenaar of gebruiker zijn van het boslandbouwperceel”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten. “Daarnaast moet het perceel gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, tijdens het huidige en voorafgaande jaar in landbouwgebruik geweest zijn en moet het ten minste een halve hectare groot zijn.” Andere vereisten zijn een homogene verspreiding van de bomen over het perceel en een plantdichtheid van 30 tot 200 bomen per hectare.

Voor meer informatie en details kan u hier terecht.

Een korte reportage over boslandbouw kan u hier bekijken.
 

Bron: Vilt, 31.07.2018