Landbouwers maken gretig gebruik van KRATOS

KRATOS, het gratis bedrijfsadviessysteem dat in februari van dit jaar werd gelanceerd door het Departement Landbouw en Visserij met de steun van Europese PDPO-middelen, is tijdens de voorbije maanden nuttig gebleken voor land- en tuinbouwers met vragen. Dat zegt landbouwminister Joke Schauvliege. In totaal werden al 580 adviesaanvragen ingediend. Er blijkt vooral vraag te zijn naar economisch advies. Schauvliege wil dan ook de continuïteit van het systeem verzekeren.

KRATOS is de Vlaamse vertaling van de Europese ambitie om vanuit de overheid bedrijfsadviessystemen op te zetten. Het systeem werd in februari gelanceerd via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij en biedt de land- en tuinbouwer de kans advies op maat aan te vragen binnen negen verschillende modules. Op vraag van Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) maakte landbouwminister Joke Schauvliege een eerste balans op.

Tot nu toe werden in totaal 580 adviesaanvragen ingediend, wat volgens de minister toont dat landbouwers de adviesmogelijkheden van deze maatregel nuttig vinden. “De landbouwers zijn geïnteresseerd in alle adviesmodules, al is de interesse van de landbouwers zoals verwacht groot voor de meer economische modules zoals 'ondernemingsplan' en 'bedrijfseconomisch advies'”, aldus Schauvliege. Ook voor de modules randvoorwaarden, vergroening en water tonen de landbouwers relatief veel interesse.

Het opzetten van een bedrijfsadviessysteem als KRATOS verloopt op vraag van Europa via een overheidsopdracht. Om de continuïteit van het systeem te verzekeren, laat minister Schauvliege momenteel een bestek voor de volgende overheidsopdracht opmaken. “Die opdracht zal nog dit jaar worden opgestart”, aldus de minister, die verder nog toevoegt dat KRATOS een interessante aanvulling is van de KMO-portefeuille, die voorziet in subsidies voor opleiding en advies.

“Herhaaldelijk is al gebleken dat onze land- en tuinbouwbedrijven nood hebben aan professioneel advies”, onderstreept Sofie Joosen het belang van KRATOS. “580 adviesaanvragen lijkt me een behoorlijk tot goed resultaat. Dat de volgende overheidsopdracht in opmaak is verheugt me, want het is een omslachtige administratieve procedure die er vorige keer voor zorgde dat de lancering van Kratos vertraging opliep. Een nieuwe vertraging moeten we vermijden. Kratos is een zeer nuttige tool die onze land- en tuinbouwers helpt bij het inschatten van het risico van hun bedrijfsvoering.”

Bron: Vilt, 9 juni 2016