Ruim 12.700 bedrijven kregen in 2014-2017 PDPO-steun

PDPO III, of de Vlaamse vertaling van het Europese plattelandsbeleid voor de periode 2014-2020, zet volop in op innovatie, weerbaarheid en duurzaamheid. Dat zegt het Departement Landbouw en Visserij in zijn terugblik op de eerste drie jaar van het huidige programma voor plattelandsontwikkeling. In totaal werd de voorbije drie jaar al meer dan 126 miljoen euro steun uitgekeerd, voornamelijk voor investeringssteun, agromilieu- en klimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers.

“Met deze en andere maatregelen zet het PDPO III volop in op innovatie, duurzaamheid en het verhogen van de weerbaarheid van de landbouwsector”, zo klinkt het in een tussentijds rapport van het Departement Landbouw en Visserij. Ongeveer de helft van het bedrag komt van het EU-budget, de andere helft van Vlaanderen. Meer dan 12.700 bedrijven ontvingen in 2014-2017 steun voor hun investeringen. De steun is gericht op het verhogen van de weerbaarheid van het bedrijf, een efficiënter energiegebruik of een reductie van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak.

De nieuwe maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vult de gewone investeringssteun aan. De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten ondersteunen. In de periode 2014-2017 werden 27 innovatieve projecten geselecteerd.

“De tweede oproep voor het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) was een succes”, zo klinkt het. “Er zijn in 2017 opnieuw vijf operationele groepen geselecteerd. Binnen een operationele groep organiseren geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, waarvoor ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken.”

De meer dan 11.000 gefinancierde opleidingen in de landbouw bereikten bijna 300.000 deelnemers in de gemeten periode. “De georganiseerde opleidingen waren zeer divers van aard, zowel van thema als van duurtijd: ze varieerden van cursussen en stages tot korte vormingsactiviteiten”, zo staat te lezen. “Ze behandelden technische aspecten, maar gingen ook in op bedrijfsvoering, wetgeving, milieu en dierenwelzijn.”

Daarnaast kregen meer dan 1.000 jonge landbouwers de voorbije jaren steun voor de vestiging als bedrijfsleider op een landbouwbedrijf. Via de agromilieuklimaatmaatregelen krijgen de landbouwers steun voor de toepassing van milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken. In 2017 zat 28.000 hectare landbouwgrond onder een of andere beheerovereenkomst, goed voor 15 miljoen euro steun. In 2014-2017 werden acht demonstratieprojecten uitbetaald. De projecten focusten onder meer op ergonomie, arbeidsveiligheid, antibioticagebruik, ventilatie en puntvervuiling. Na de oproep van 2017 werden 11 nieuwe projecten geselecteerd.

In 2017 hebben 449 bedrijven hectaresteun biologische landbouw ontvangen, voor een totaal areaal van 5.055 hectare. Daarvan is 1.346 hectare in omschakeling en op 3.709 hectare wordt de voortzetting van biolandbouw gesteund. Er was ook ruimte voor 71 nieuwe Leader-projecten, één samenwerkingsproject met de stedelijke omgeving en 20 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen. 

Lees het volledige rapport hier


Bron:
VILT, 26 juni 2018