Steun voor irrigatieproject Den Diepen Boomgaard

Na de extreme droogte van de voorbije zomer zet Den Diepen Boomgaard, een bioboerderij en sociale werkplaats in Grimbergen, volop in op een irrigatieproject ‘Water voor nieuw leven’. De vzw gebruikt hiervoor geld van de Nationale Loterij, dat Den Diepen Boomgaard selecteerde als partner.

“De steun van de Nationale Loterij is zeer welkom”, vertelt coördinator Sara Heyvaert van Den Diepen Boomgaard in De Standaard. “Samen met ons hebben vele landbouwers afgelopen zomer hun oogst letterlijk zien verpulveren onder de hete zon. Bij ons is de aardbeienteelt volledig verloren gegaan. We konden wel nog gieten met putwater, maar de droogte was zo hardnekkig dat veel verloren ging.”

“Het is hoog tijd dat landbouwers zich wapenen tegen de klimaatverandering”, aldus Heyvaert, die aangeeft dat het nog niet bekend is welk bedrag Den Diepen Boomgaard exact krijgt. “Met de steun van de Nationale Loterij gaan we inzetten op het project 'water voor nieuw leven'. In dat project zorgen we voor een betere irrigatie van onze velden en serres om verlies van teelten te voorkomen. We gaan water ook op een slimmere wijze inzetten zodat we er spaarzamer mee om kunnen gaan.”

In het project wordt er geïnvesteerd in extra buffercapaciteit van regenwater en in automatische sproeisystemen. Den Diepen Boomgaard laat zich hierbij technisch bijstaan door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, dat naar aanleiding van de extreme droogte van de voorbije zomer wateraudits aanbiedt aan land- en tuinbouwbedrijven.

In het kader van een grotere waterweerbaarheid kunnen landbouwers ook een beroep doen op het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), dat enkele interessante pistes bevat waarbij land- en tuinbouwers 30 tot 100 procent steun kunnen krijgen voor investeringen op dat vlak. Dat past in het derde actiepunt van het Actieplan Water, dat eind vorig jaar werd opgesteld door het droogteoverleg, een overlegorgaan in de schoot van het departement. Daarnaast kunnen land- en tuinbouwers via de subsidiemaatregel KRATOS ook gratis advies aanvragen over bijvoorbeeld waterbesparende maatregelen op het bedrijf.

Op Den Diepen Boomgaard werken een tiental vrijwilligers en een veertigtal mensen die, in een of ander arbeidsstatuut, door de sociale werkplaats worden klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. De boerderij omvat naast een biowinkel ook twee hectare veld, waarvan een deel reeds bestemd is voor zelfoogst.

Bron: Vilt, 17 januari 2019