Zoektocht naar geschikte rassen yacon en bataat start

Een aantal (sub)tropische gewassen bieden potentieel voor een economisch rendabele teelt in Vlaanderen. Bataat, ook wel zoete aardappel genoemd, en yacon zijn daar twee voorbeelden van. Met de teelttechniek wordt al druk geëxperimenteerd, onder meer door Agropolis in Kinrooi, het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem en het Proefcentrum Herent. De komende twee jaar wordt ook de veredeling van aan onze contreien aangepaste variëteiten ingeluid. VIVES Hogeschool in Roeselare kondigt namelijk de start aan van een ‘open source’ veredelingsnetwerk dat geruggensteund wordt door een plattelandsproject.

De jongste jaren stijgt de interesse in de lokale teelt van gewassen die veelal een tropische of subtropische oorsprong hebben, waaronder dus ook zoete aardappel en yacon. Eerdere veldproeven, zowel in beschutte teelt als in open lucht, hebben aangetoond dat de teelt van beide gewassen in Vlaanderen economisch rendabel kan zijn. In de Verenigde Staten werden de voorbije jaren zoete aardappelrassen ontwikkeld die dankzij hun korte groeicyclus geschikt zijn voor onze klimaatregio. Ze starten vroeger met knolvorming en kunnen dus voor de eerste vorst gerooid worden.

Anders dan bij de zoete aardappel zijn er van yacon nauwelijks gekende rassen. “Veelal gaat het om collecties van liefhebbers waarvan de oorsprong onduidelijk is, en de genetische variatie lijkt vrij beperkt”, zegt Angelo Dewitte van het Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie aan de VIVES hogeschool in Roeselare. VIVES start vanaf september met een PDPO-project dat de veredelingsmogelijkheden onderzoekt, van yacon maar ook van bataat want de rassen waarmee reeds ervaring werd opgedaan kunnen mogelijk nog verbeterd worden.

Yacon-planten ontwikkelen zich uit de zogenaamde broedknollen die vanaf half mei buiten geplant worden en in het najaar de eetknollen ontwikkelen. Deze eetknollen bevatten kort na de oogst in oktober veel fructo-oligosacchariden, een onverteerbaar suikermolecule dat nauwelijks door het lichaam wordt opgenomen en dus weinig calorieën vrijstelt en de bloedsuikerspiegel nauwelijks beïnvloedt. Dergelijke suikers zouden een prebiotische werking hebben en de vertering in de darmen bevorderen. Op dit moment zijn de toepassingsmogelijkheden voor de verwerking in de voedingssector echter beperkt.

In het PDPO III-project dat nu start en loopt tot eind 2019 zal een start gemaakt worden met de veredeling van zoete aardappel en yacon. Twee jaar is een fractie in veredelingstermen, “maar”, zo legt de projectverantwoordelijke uit, “het is vooral de bedoeling om een start te maken door de huidige rassen te testen, ervaring op te doen met kruisingen, leden te zoeken voor het veredelingsnetwerk en een website te ontwikkelen voor kennisuitwisseling. Specifiek voor yacon zal ook onderzocht worden wat de verwerkingsmogelijkheden voor de industrie zijn.”

Het ‘open source’ veredelingsnetwerk werd intussen al opgericht. Dit is een groep bestaande uit scholen, liefhebbers, bedrijven, landbouwers, kennisinstellingen, verenigingen, … die meehelpen aan de ontwikkeling van rassen die optimaal gedijen onder Vlaamse (en bij uitbreiding Noord-West Europese) klimaatcondities. Dewitte verduidelijkt dat ‘open source’ slaat op het feit dat iedereen de verkregen rassen uit dit programma kan gebruiken voor verdere veredeling en vermeerdering. “Ze zijn vrij beschikbaar en zitten niet onder licentie.” Elk lid van het netwerk draagt bij tot het veredelingsproces volgens eigen capaciteit. Dit gaat van het testen van bestaande rassen, over het uitvoeren van kruisingen, tot het doen opgroeien en selecteren van de zaailingen.

Het netwerk verwelkomt graag nieuwe leden die het veredelingsproces kunnen ondersteunen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met angelo.dewitte@vives.be.

Bron: VILT, 1 september 2017