20 nieuwe plattelandsprojecten versterken Westhoek

In november werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de Westhoek.

De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Volgende projecten ontvangen samen zo’n 1,8 miljoen euro Europese, Vlaamse en provinciale steun:

 •  Boerenbondvereniging voor innovatieve projecten vzw – project: Durven Springen
 • Inagro – project: De Westhoek: Smart hub for Agrocleantech
 • vzw Westanglia – project: Krachtboer
 • De Fietseling vzw (Reningelst) – project: Water en Vuur in de mouterij van de Kinderbrouwerij
 • Unizo West-Vlaanderen en ACV Brugge-Oostende-Westhoek – project: Werken in de Westhoek-de KMO als streekambassadeur
 • vzw CNPV (Watou) – project: Plokkersheem met de klas: technologisch aanbod in een landelijke omgeving
 • Westtoer – project: Copyright Westhoek
 • Nestor – project: Nestor6.0
 • vzw Stek – project: Stek
 • KVLV – project: informatiecampagne en studiedag over geestelijke gezondheidszorg
 • Parrein nv – project: Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPS
 • Stad Poperinge – project: Belgische hop, transparant en betrouwbaar!
 • vzw Poperinge Ten Bunderen – project: Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw
 • Agrobeheercentrum ECO² – project: Samen Boeren voor akkervogels in De Moeren
 • Samenwerkingsverband met 8 promotoren – project: Eetbaar Landschap
 • Westhoekoverleg – project: Forum Jeugd
 • Gemeente Heuvelland – project: Vintage Heuvelland
 • Westtoer – project: Westhoek KD’s XL
 • De Sleutel en Kompas – project: Drughulpverlening Westhoek
 • Boeren op een Kruispunt vzw – project: Zot van ’t Boeren

Hier vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten. (.pdf 99 KB)

 

Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’.

5,15 miljoen euro voor plattelandsprojecten in de Westhoek
Voor plattelandsprojecten in de regio van de Westhoek is tot 2020 in totaal 5,15 miljoen euro beschikbaar. Voor ‘Midden-West-Vlaanderen’ is 1,8 miljoen euro beschikbaar.
Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.

Tussen 2007 en 2013 kregen 114 projecten steun via dit programma, 35 in de Tieltse regio en 79 in de Westhoekregio.