Artikelenreeks 'Onbekend is Onbemind' - i.k.v. LEADER-project Zot van 't Boeren

Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen.
Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving dan kan je naar je servicebureau of naar het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal.
Als het dagelijks bedrijfsritme vierkant draait, als je een last wordt voor je partner, je kinderen, de buren, je vrienden, je zakenrelaties … dan weet je wel dat je de oplossing niet alleen kunt vinden. Dan weet je dat je hulp moet zoeken. Sommigen vinden dat een schande. Maar dat is geheel onterecht.
Waar en bij wie kun je wel terecht?
In de reeks “Onbekend is onbemind” kan je mee op verkenning. We gaan op bezoek bij een medewerker en hulpverlener van een vijftal organisaties. Schrik niet, want hier treden we een onbekende wereld binnen en gebruiken we een taal die we niet gewoon zijn in land- en tuinbouwmiddens.

Vijfde artikel in deze reeks

Vierde artikel in deze reeks

Derde artikel in deze reeks

Tweede artikel in deze reeks

Eerste artikel in deze reeks