Haspengouw zet in op betere waterkwaliteit en cohesie

Drie Limburgse projecten die inzetten op het versterken van de sociale cohesie en op de verbetering van de waterkwaliteit kunnen rekenen op Europese Leader-financiering. Het gaat om 260.000 euro betaald door Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. “Met deze projecten versterken we onze dorpsgemeenschappen en geven we landbouwers de tools om met innovatieve technieken aan de slag te gaan”, zegt Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland.

Het proefcentrum voor Fruitteelt in Sint-Truiden krijgt ruim 78.000 euro cofinanciering voor een onderzoek naar driftreductie. Het gebruik van driftreducerende spuitdoppen kan de drift gevoelig verminderen, maar introductie in de praktijk verloopt echter stroef door een aantal praktische belemmeringen. Die wil het project uit de weg ruimen. “Met de juiste tips en tools willen we landbouwers helpen deze technologie in de praktijk te gebruiken. Door gerichte demonstraties leren landbouwers zelf hoe ze de driftreducerende doppen dienen te gebruiken om de impact op het milieu en de omgeving te verminderen”, zegt Dany Bylemans, directeur van pcfruit.

Daarnaast zet pcfruit ook in op onderzoek om de stikstofuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater te controleren. Enkele meetpunten in Limburg flirten immers met de Europese nitraatnorm. Daarnaast wordt ook ingezet op de ontwikkeling en verdere afstemming van stikstoftoediening via een nieuwe, efficiëntere methode waarbij meststoffen in water worden toegediend, genaamd fertigatie. “Dit zorgt dat met minder stikstof dezelfde resultaten worden bereikt”, aldus Bylemans. Voor dit project wordt zo’n 183.000 euro uitgetrokken waarvan 119.000 euro cofinanciering.

Het derde project ‘Ontdek het dorp’ wil voor een bedrag van 95.000 euro, waarvan ruim 61.000 euro subsidie, zeven wandelroutes opzetten in evenveel dorpen om de ontmoeting tussen dorpsbewoners te stimuleren en hierdoor de binding met het eigen dorp te versterken. “We willen jong en oud samenbrengen om het bruisend dorpsleven verder aan te moedigen. De kennisdeling die ontstaat door samen naar de eigenheid en geschiedenis van het dorp te kijken, zal ervoor zorgen dat ook andere dorpen hiermee aan de slag zullen gaan”, zegt gedeputeerde Moors.

Aansluitend op de goedkeuring van de nieuwe Leaderprojecten werd ook een nieuwe oproep gelanceerd. Daarmee kan tot 65 procent van de projectkosten gefinancierd worden. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige als grotere projecten die invulling geven aan thema’s als leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn genieten de voorkeur. Ze vormen de basis om ons streefdoel te bereiken: een competitief, duurzaam en veerkrachtig platteland”, besluit Moors.

Bron: Vilt, 6 december 2016