Nieuwe oproep voor plattelandsprojecten voor de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro toewijzen aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende 3 thema's en 7 maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

 • Thema Leefbare dorpen

  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

 • Thema Bodem- en waterbeheer

  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer

  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

 • Thema Landbouw- en natuureducatie

  • M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie

  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 25 januari 2018, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2018, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2021. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep, kan u steeds terecht bij Karel Leysen (011/23 74 22, karel.leysen@limburg.be), coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.