Oproep 'Trek het landschap je dorp in'

Heb jij als burger, buurt of gemeentebestuur een idee voor de toekomst van je dorp in de Vlaamse Ardennen? Doe mee aan de oproep ‘Trek het landschap je dorp in’.

Je idee maakt kans als je:

 • het samen indient 
 • het inzet op het landschap in en rond het dorp
 • het ontmoetingskansen creëert

De provincie selecteert 3 inzendingen en schakelt een landschapsbureau in om samen met je dorp het idee verder uit te werken.

Mogelijk resultaat? Een proefopstelling, een waaier aan nieuwe ideeën, een creatieve landschapsinterventie, een concept voor realisatie, …

Vanaf oktober 2019 weet je of jouw idee geselecteerd is.

Hoe indienen?

Als burger

 1. Stel je idee voor aan je gemeentebestuur.
 2. Verzamel samen met je gemeentebestuur geïnteresseerde dorpelingen in een kerngroep
 3. Je gemeentebestuur schrijft je idee in voor de oproep.

Lees meer in de flyer voor burgers.

Als gemeentebestuur

 1. Stel eerst een kerngroep van medestanders samen die het idee genegen zijn.
 2. Bereid je eventueel voor via het voorbereidingsdocument

Het voorbereidingsdocument bevat dezelfde vragen als het inschrijvingsformulier. Omdat je het inschrijvingsformulier na indienen niet meer kan wijzigen, kan een kladversie je vooraf helpen. 

 1. Vul het inschrijvingsformulier in voor 15 augustus 2019.
 2. Situeer je idee op een kaart.
 3. Stuur de kaart en een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen naar dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be voor 15 augustus 2019 .

Lees meer in de flyer voor gemeentebesturen.

Meer info vindt u op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.