Provincie Limburg geeft platteland volop kansen met nieuwe investeringen

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn vandaag zeven projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828 205,17 euro. De provincie Limburg subsidieert 129 473,96 euro. Europa en Vlaanderen co-financieren samen 324 139,96 euro, goed voor een totale cofinanciering van 517 895,86 euro.       
“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Leader is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Met de inzet van Europese, Vlaamse en provinciale middelen wordt aan het Limburgse platteland impulsen gegeven. De Plaatselijke Groep Haspengouw behelst een gebied van 16 Limburgse gemeenten en brengt plattelandsactoren uit de publieke en private sector samen. Hiermee ondersteunt ze projecten die een duurzame en innovatieve  inspanning leveren om het Limburgse platteland te versterken.

In het PDPO III Leader programma 2014-2020 wordt de focus gelegd op 3 thema’s: leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie.

Gedeputeerde Inge Moors: “Door voor deze thema’s te kiezen geven we het Limburgse platteland volop nieuwe ontwikkelingskansen. We zetten in op de versterking van onze dorpsgemeenschappen, geven landbouwers de tools om met innovatieve technieken aan de slag te gaan en ontwikkelen landbouw- en natuureducatie op maat van onze jeugd en gezinnen.”

Voorstelling goedgekeurde projecten

De zeven projecten die vandaag zijn goedgekeurd zijn meteen de eerste Leader-projecten die door de Plaatselijke Groep Haspengouw binnen het nieuwe Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 steunt. De projecten zetten in op het versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten, op kennisoverdracht van duurzame technieken inzake bodem- en waterbeheer, op het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie en op het ondersteunen van educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek.

 

 • Vrijwilligersnetwerk Haspengouw
 • Op weg naar efficiëntere bemesting
 • Koester de koolstof
 • Het begint in… Haspengouw
 • De Boomgaard als school en atelier
 • Landbouw anders beleven
 • Biobeleefboerderij 

 

 

Nieuwe projectoproep

Aansluitend aan de goedkeuring van de bovenstaande Leaderprojecten heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe oproep gelanceerd. “Met de projectoproep die vandaag gelanceerd zijn kunnen we 540 000 euro aan nieuwe projectsubsidies toekennen binnen het nieuwe Leader-programma Haspengouw. Hiermee kan dan in totaal 830 000 euro aan projecten gerealiseerd worden,” aldus gedeputeerde Moors.

Om ervoor te zorgen dat de projecten maximaal binnen het Limburgse plattelandsbeleid en de gebiedsgerichte plattelandsvisie voor lange termijn passen, is een lokale ontwikkelingsstrategie opgemaakt waarin volgende thema’s en maatregelen zijn vastgelegd:

 • Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

    

 • Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer

  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

    

 • Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie

  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

    

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland.”

Projectpromotoren die tot maximum 65% van de projectkosten via het Leader-programma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de Plaatselijke Groep Haspengouw eind 2016, zullen de nieuwe projecten vervolgens van start kunnen gaan.

 

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be.