Westhoek rolt een 'boer en bij'-project uit

Recent werd het Leader-Westhoek-project ‘Boer en bij’ gelanceerd. In dat project willen de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge, de imkervereniging De Westerbie en het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro de handen in elkaar slaan rond een verhaal waarin landbouw, milieu en de bij centraal staan. Via dit project kunnen land- en tuinbouwers uit de Westhoek gratis bedrijfsadvies krijgen over de aanleg van een vul- en spoelplaats op hun bedrijf en mogelijke zuiveringssystemen voor restwater van het spuittoestel. Voor onderzoek naar de externe reiniging van het spuittoestel is Inagro nog op zoek naar landbouwers in de Westhoek die hun medewerking willen verlenen.

Het Leader-Westhoek-project ‘Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw’, kortweg ‘Boer en bij’, kwam tot stand met steun van Leader, de provincie West-Vlaanderen en de EU. Het proef- en praktijkbedrijf van VTI Poperinge zal in dit project investeren in de bouw van een reinigingsplaats voor een spuittoestel en dat tevens voorzien van een biofilter. Op een reinigingsplaats kan een spuittoestel gespoeld en gereinigd worden zonder risico op verontreiniging van het oppervlaktewater. Het opgevangen spoel- en reinigingswater zal verwerkt worden met een biofilter, die het proefbedrijf samen met de leerlingen van de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge zal maken.

In het kader van het project ‘Boer en bij’ investeert de vereniging De Westerbie in een educatieve bijenhal op de site van de Schipvaarthoeve/AVOWEST. Via die bijenhal wil de Westerbie het bijenvolk in volle arbeid en handelingen van de imker laten zien, waaronder het slingeren van de honingramen. In een leslokaaltje kunnen geïnteresseerden meer opsteken over de bouw en levenscyclus van de bij. Er zal ook een bijenhotel geplaatst worden voor de wilde bijen en er komen bloemranden die voor extra voedsel voor de bijen zullen zorgen.

Naast aangepaste infrastructuur zet het project ook volop in op kennisoverdracht en informatie. Op onder andere studiedagen, demonstraties, infoborden, maar ook initiatieven als Dag van de Landbouw op de site van AVOWEST/Schipvaarthoeve, krijgen geïnteresseerden informatie over reinigingsplaatsen en zuiveringssystemen voor restwater van het spuittoestel, over de bij en tips voor landbouw ‘met oog voor de bij’.

Via dit project kunnen land- en tuinbouwers uit de Westhoek gratis bedrijfsadvies krijgen over de aanleg van een vul- en spoelplaats op hun bedrijf en mogelijke zuiveringssystemen voor restwater van het spuittoestel. Daarnaast organiseert Inagro deze winter een workshop ‘bouw een biofilter’ op de site van AVOWEST/Schipvaarthoeve. Landbouwers uit de Westhoek kunnen een bouwpakket aankopen en hun biofilter zelf opbouwen.

Om beter en praktischer advies te kunnen geven aan de land- en tuinbouwers, zal Inagro ook enkele kleine onderzoeken opzetten. Daarvoor is het proefcentrum nog op zoek naar bedrijven in de Westhoek waar het mag helpen met de externe reiniging van het spuittoestel en een analyse uitvoeren van het reinigingswater. Wie advies wil over een vul- en spoelplaats op het bedrijf of wil meewerken aan het onderzoek, kan contact opnemen met Ellen Pauwelyn.

Bron: Vilt, 1 augustus 2016