5 maart 2015: Startmoment LEADER Westhoek - Gijverinkhove

Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep ‘Westhoek’ op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.

Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoekregio kunnen hun aanvraag indienen tot en met 15 april 2015 via de website, www.west-vlaanderen.be/leader.

Infosessie om donderdag 5 maart

Voor hen is er bovendien een infosessie gepland op donderdag 5 maart om 20 uur in ‘Het Warandehof’, Elzendammestraat 11 in Gijverinkhove (Alveringem). Ze krijgen er meer uitleg over het indienen, opstarten en uitvoeren van een dergelijk project.

 

Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling
‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

 

5,15 miljoen euro voor plattelandsprojecten in de Westhoek
Voor plattelandsprojecten in de regio van de Westhoek is tot 2020 in totaal 5,15 miljoen euro beschikbaar. De enveloppe bestaat voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.

Tussen 2007 en 2013 kregen 79 Westhoekprojecten steun via dit programma.

 

Welke projecten komen in aanmerking?
De projecten die tot 2020 in aanmerking komen voor steun, dienen aan te sluiten op één van deze thema’s:

  • Kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector
  • Profilering en promotie van de streekidentiteit (toerisme en recreatie inbegrepen)
  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

 

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en het Managementcomité van LEADER Westhoek nodigt u uit naar het Startmoment LEADER Westhoek, de voorstelling van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015-2020.

Locatie

Rabarberhoeve Warandehof, Elzendammestraat 11 in Gijverinkhove (Alveringem)

Programma

19.45 uur:

Onthaal

20 uur:

Verwelkoming en toelichting bij het tot stand komen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Westhoek
Guido Decorte, gedeputeerde voor Gebiedsgerichte Werking

Voorstelling van de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Westhoek 2015-2020
U maakt kennis met een van de drie LEADER-thema's:

  • Kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- 
         en bosbouwsector
  • Profilering en promotie van de streekidentiteut (met inbegrip van toerisme en
         recreatie)
  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

21 uur:

Afsluitende receptie

Info

De voorbije maanden schreef het Managementcomité van LEADER Westhoek een nieuwe 'Lokale Ontwikkelingsstrategie' voor de periode 2015-2020. Op donderdagavond 5 maart stellen we deze graag aan u voor en lanceren we een eerste oproep voor LEADER-projecten.

Meer info:
Wouter Bertier - T 0499 56 59 87 - E wouter [dot] bertier [at] west-vlaanderen [dot] be

 

Inschrijven?

Wilt u het Startmoment LEADER Westhoek bijwonen, schrijf dan in voor 1 maart a.s. via deze link