LEADER en Omgevingskwaliteit in provincie West-Vlaanderen: 17 goedgekeurde projecten!

Drie projecten goedgekeurd onder Omgevingskwaliteit

Op 3 juni werden 3 projecten goedgekeurd (onder voorbehoud van ministerieel besluit) door het Managementcomité van PDPO.

 • Bodemkwaliteit, om de land- en tuinbouw weerbaarder te maken tegen toekomstige en steeds intensere weerfenomenen en klimaatverandering.
 • Iedereen Boer, waarbij landbouwpartners verder kunnen professionaliseren tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers.
 • OC De Bampoele: renovatie van een ontmoetingscentrum in Krombeke, Poperinge.

Veertien goedgekeurde projecten onder LEADER

 • Duurzaam (her)gebruik van water - 'Dureau': Stad Poperinge wil landbouwers gezuiverd afvalwater aanbieden om hun velden te irrigeren in tijden van droogte.
 • Optimalisering bewaring aardappelpootgoed: Om het rendement van de pootgoedteelt te verhogen, willen Inagro, Vives en de coöperatie Pocowest ethyleen gebruiken bij het bewaren om zo het stengelaantal te verhogen.
 • Nabij de zomerlinde: Landbouwer Filip Billiet uit Alveringem wil het bestaande landbouwbedrijf uitbreiden met een kleinschalig aanbod van zorg voor senioren.
 • Lokaalmarkt Ieper: organiseert een lokale, overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier.
 • Naar een duurzame wijnbouw in Heuvelland, fase 2: wil het wijnproces van 10 samenwerkende wijnboeren verduurzamen.
 • Verstraete / Mehuys: willen brouwgerst telen in de Westhoek om bier te kunnen brouwen met een gerst uit de korte keten.
 • Omschakeling van een klassiek landbouwbedrijf naar zorgboerderij met aandacht voor inclusie van mensen met een beperking: Landbouwer Tom Maes wil in Kortemark het klassiek landbouwbedrijf omvormen tot zorgboerderij waar de focus ligt op mensen met een beperking.
 • Site Bollaard: Huize Rozenwingerd wil hun gerenoveerde boerderij nabij Wulpen open stellen voor bijvoorbeeld bakateliers, creatieve workshops, een belevingspad, een kunsttentoonstelling.
 • Bio van veld tot schap: Een aantal biotelers uit de Westhoek willen samen met maatwerkbedrijven nieuwe, goed bewaarbare voedingsproducten maken op basis van tijdelijke productieoverschotten.
 • Bioboeren in de Westhoek - Samen sterk: Inagro en Bioforum willen voor biolandbouwers een lerend netwerk opstarten en de afzetkansen voor grotere volumes verkennen.
 • Ambacht van chocoladebewerker toegankelijk maken voor jan en alleman via workshops: Chocolatnanny uit Poelkapelle staat voor chocoladeworkshops met extra aandacht voor mensen met een beperking.
 • Westhoek. De Nieuwe Wereld 2.0: Met een regiomarketingcampagne wil de Westhoek jongeren triggeren om er te wonen, te ondernemen en te werken.
 • Liaison Heuvelland: wil in Heuvelland de Slowfoodgedachte initiëren door de landbouwer, horecaondernemer en consument te verbinden met elkaar via een efficiënt en transparant distributiesysteem.
 • Ter Plekke: OCMW Ieper wil via participatie en samenwerking een lokaal buurtpunt vorm geven met focus op rechtenverkenning en het voorkomen van onderbescherming.