Op zoek naar de Vlaamse bataat

De bataat of zoete aardappel is van oorsprong een tropisch gewas, maar sinds enkele jaren wordt de teelt ervan ook in Vlaanderen onderzocht. De steeds stijgende verkoop zorgt er voor dat steeds meer landbouwers met dit gewas aan de slag gaan. “Veel van de geteste variëteiten bezitten echter een licentie, waardoor vermeerdering van dit plantgoed door Vlaamse bedrijven niet mogelijk is”, legt Angelo Dewitte, lector aan de VIVES Hogeschool uit. “In 2016 ging het yacobat project van start, waarbij we een community based veredelingsprogramma voor bataat hebben opgestart.” Deze week werden de eerste zaailingen uit de Vlaamse grond gehaald.

Zoete aardappelen – of bataten - telen in Vlaanderen, het is geen makkelijke opdracht. Nochtans zit de vraag naar het gewas de laatste jaren in de lift. “Het probleem zit ‘m bij het plantgoed”, legt Angelo Dewitte, lector aan de VIVES Hogeschool uit. “Vermeerdering van het plantgoed door Vlaamse landbouwers mag vaak niet vanwege licenties. Maar ook de tijdige levering van het plantgoed uit het buitenland laat veelal de wensen over.”

Om Vlaamse landbouwers toch de kans te geven om bataten te telen, werd het yacobat project in het leven geroepen. “Landbouwers, liefhebbers, tuinbouwscholen en onderzoeksinstelling werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe, lokaal aangepaste bataatvariëteiten”, aldus Angelo Dewitte. “De voorbij jaren werden op een vijftigtal proefveldjes diverse rassen getest. Ondertussen werden ook de eerste bloei-inductieproeven en kruisingen gerealiseerd.” In het voorjaar van 2018 werden de eerste, ruim 200, zaden uitgezaaid en de gekiemde zaden werden op de tuinbouwschool PTI Kortrijk uitgeplant.

En begin deze maand was het zover. De eerste bataten uit de zaailingen konden geoogst en beoordeeld worden. “Opvallend was de heel grote variatie die aanwezig was, gaande van volledig witte bataten tot paarse bataten die eerder op schorseneren leken”, getuigt Angelo Dewitte. “Uiteindelijk werden een achttal selecties weerhouden die in 2020 verder in de community getest zullen worden.” De geselecteerde soorten zijn enerzijds competitief met de huidige soorten op vlak van opbrengst en knolvorm, maar er werden ook soorten geselecteerd die net andere eigenschappen vertonen dan de standaardsoorten. “Binnen de community is het dan ook de bedoeling om heel wat diversiteit te kunnen aanbieden, vooral dan binnen de korte keten bedrijven.”

Meer info? Neem een kijkje op www.yacobat.be.

Bron: VILT