Provincie Oost-Vlaanderen: oproep plattelandsprojecten 2021

Het huidige programma voor plattelandssubsidies (PDPO III) loopt af en gezien het nieuwe kader nog niet afgerond is, voorziet Europa een verlenging van PDPO III in 2021 en 2022. Dat wil zeggen dat er ook dit jaar een oproep komt voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en LEADER (en de niet PDPO III-gerelateerde maatregel 'Platteland Plus').

Extra aandacht gaat naar de thema’s eenzaamheid op het platteland, lokale landbouw & korte keten en biodiversiteit.

Heb je een innovatief projectidee, dan kan je al starten met de eerste voorbereidingen. De oproepen zullen in de komende weken gelanceerd worden.

Meer info?

Plattelandsloket Provincie Oost-Vlaanderen

www.plattelandsloket.be | plattelandsloket@oost-vlaanderen.be