Provincie Oost-Vlaanderen: oproep plattelandsprojecten 2021

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,1 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en de niet PDPO-gerelateerde maatregel 'Platteland Plus'). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

We zoeken projecten die aansluiten bij de volgende hoofdthema's:

- Ondernemen

- Armoede en welzijn

- Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

- De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

(Erfgoed en toerisme wordt niet opgenomen in deze oproep.)

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Uw projectidee indienen?

Heb je een goed projectidee, vul dan vóór 15 april (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in.
De volgende stap is de definitieve indiening via het e-loket op 1 juli 2021 (12u 's middags).
Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2022. 

Alle info is terug te vinden op de website van provincie Oost-Vlaanderen.

Inspiratiemoment

In deze coronatijden zijn er geen fysieke infomomenten, maar Plattelandsloket Oost-Vlaanderen nodigt je graag uit voor een online inspiratiemoment op donderdag 18 maart 2021 van 9u30 tot 12u.

Dit moment start met een toelichting van de oproep, timing en procedure. Daarna kan je een keuze maken uit onze digitale workshops:
- projecten gericht op duurzame oplossingen voor droogte en wateroverlast
- ondersteunen van gemeenten in de uitvoering van hun lokale voedselstrategieën
- herbestemming kerkgebouwen
- inrichting ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte

Interesse? Schrijf je dan vóór 11 maart in via dit formulier.

Nog vragen?

Contacteer coördinator Annelies via annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 71.