Inspirerende brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand'

Op deze pagina vindt u onderaan onze nieuwste brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand’, met getuigenissen van zestien landbouwers en projectpromotoren die vrijwillige maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen. Hiermee hoopt het Vlaams Ruraal Netwerk goed te informeren en zo nog meer landbouwers warm te maken voor de teelt van vlinderbloemigen, de aanleg van akkerranden, boslandbouw … De brochure kunt u onderaan deze pagina raadplegen en downloaden.

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ontvangen landbouwers een basisbetaling, omdat ze verplicht moeten voldoen aan allerlei milieu-, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsvoorschriften. Een onderdeel van de basisbetaling is de vergroeningspremie die landbouwers ontvangen, omdat ze verplicht gewasdiversificatie op de akkers toepassen, blijvend grasland moeten aanhouden en over voldoende ecologisch aandachtsgebied moeten beschikken. 

Maar landbouwers kunnen daarnaast in het kader van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ook vrijwillige maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen. In ruil krijgen ze een vergoeding voor hun werk. Onze nieuwe brochure zet die vrijwillige maatregelen in de kijker en brengt zestien landbouwers en projectpromotoren in beeld die elk op hun manier landbouw en natuur verbinden. 

Zo is er een landbouwer uit Boutersem die vogelvoedselgewassen en luzerne inzaait op een deel van zijn akkers. Zijn akker is ondertussen het walhalla voor vogelspotters die kiekendieven en andere soorten willen spotten. Een landbouwer uit Ichtegem heeft een deel van zijn grasveld omgezet in ‘saladebuffetten’ voor vlinders en bijen. De mengeling van grassen en diepwortelende kruiden, zoals chicorei, is niet enkel goed voor de biodiversiteit, maar houdt bovendien ook heel wat stikstof vast in de bodem.  

Ook in de fruitsector worden technieken toegepast die de biodiversiteit ten goede komen: zo past een fruitteler uit Heers de biologische feromoonverwarringstechniek toe, waardoor de fruitmot zich niet voorplant in de plantage en dus geen schade berokkent aan de lekkere appels en peren. 

Een landbouwster uit Schelle past boslandbouw toe: ze houdt varkens en kippen op een weide met fruit- en notenbomen. De bomen pompen voedingsstoffen uit de diepere lagen van die dan weer nuttig zijn voor het grasland tussen de bomen. Maar de bomen zorgen ook voor een habitat voor andere dieren en … schaduw voor de varkens en kippen op warme dagen. Een landbouwer uit Rutten zet in op de bodemkwaliteit en vermengt zijn akkergronden met houtsnippers van lokale houtkanten om zo de bodemkwaliteit te verbeteren.

Landbouwers die interesse hebben in één van de maatregelen die de biodiversiteit beschermen en verhogen, vinden in onze brochure heel wat inspiratie. De brochure leest erg vlot, omdat de landbouwer of projectpromotor en zijn/haar keuze voor de biodiversiteitsversterkende maatregelen, centraal staan.

De brochure is trouwens niet enkel interessant voor landbouwers, maar voor iedereen die meer informatie wil over de natuurinspanningen die onze landbouwers leveren.

Download hier de brochure: Brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand'

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat op 1 januari 2023 van kracht wordt, bouwt hierop verder. Met het nieuwe GLB zal namelijk sterk ingezet worden op doelstellingen voor duurzamere landbouw, met meer ambitie op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn. In aanloop naar het nieuwe GLB kunnen landbouwers in 2022 al intekenen op één van de vijf pre-ecoregelingen, vrijwillige maatregelen die een positieve impact hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. Vanaf 2023 worden deze dan voortgezet als ecoregelingen, en kunnen landbouwers op nog veel meer maatregelen intekenen.