Sensibiliseringsprojecten duurzame landbouw

Wanneer innovatieve duurzame praktijken en technieken klaar zijn om de onderzoeksfase te verlaten, is het van belang dat ze zo snel mogelijk doorstroming vinden naar de praktijk.

Daarom worden sensibiliseringsprojecten, die tot doel hebben land- en tuinbouwers te stimuleren om meer duurzame landbouwtechnieken toe te passen, vanuit het Departement Landbouw en Visserij ondersteund.

Jaarlijks lanceert de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling een oproep. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bv.:

■ alternatieve en hernieuwbare energiebronnen
■ rationeel energieverbruik
■ vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu
■ vermindering van de emissie van nutriënten in het milieu
■ diversificatie
■ biologische landbouw
■ geïntegreerde landbouw
■ innovatieve praktijken en teelten

Enkel organisaties die door de Vlaamse overheid worden erkend als “centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw” kunnen projecten indienen. Om deze erkenning te verkrijgen moeten zij aantonen dat zij geen winstoogmerk hebben, en dat zij ervaring hebben met de planning en organisatie van sensibiliseringsprojecten. De subsidie dekt alle projectkosten.

Contact:
Landbouwvorming (afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling)
Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 92 - Fax 02 552 78 71
E-mail: jean.steenberghen@lv.vlaanderen.be